År 1259

Sockennamnet Hagshult dyker upp för första gången i skrift men stavas då Hagsiohylta. Hagshults socken ingick i Östbo härad. År 1816
Mangårdsbyggnaden Gräshults södergård (vår gård) byggs 1816.

Gräshults södergård förvärvas

Jonas Johanssons morbror ska köpa en gård och valet står mellan två olika gårdar. Han väljer Gräshults södergård för den är 18 kr billigare. Kort efter köpet säljer han gården till systersonen Jonas Johansson och hans hustru Kristin. De får döttrarna Matilda, Jenny (1874) och Elise.

Jenny Johansson tar över gården (slutet av 1800-talet)

Jenny (1874-1955) gifter sig med Emil (1872-1918) och får sonen Bertil (1902). Emil dör ung, endast 45 år, och Jenny får ta över gården men eftersom hon är kvinna måste hon ha en förmyndare. Det blir Emils bror Viktor som blir förmyndare.

1921

Jennys son, Bertil Johansson (1902-1985) tar över gården (1921) och gifter sig med Greta (1910-1992). De får tre barn Göran (1940), Soveig (1946) och Gerd (1950). Alla barnen tar efternamnet Bertilsson (efter pappa Bertil).

1939

Nya skolbyggnaden i Hagshult byggs.

1949

Hagshults föreläsningsförening bildas (och den är fortfarande aktiv idag).

1974

Äldsta sonen Göran (1940) tar över gården tillsammans med sin hustru Lilli-Ann (1939). De får tre barn Carl-Johan (1968), Carolina (1971) och Christian (1976).

1975-1977

Hela mangårdsbyggnaden totalrenoveras. Familjen bor under tiden på ”Pinnen” gamla pinnstolsfabriken i Gräshult. På Trettondagen 1977 flyttar familjen in i huset.

1977

Lilli-Ann tar över det lilla biblioteket i Hagshult (filial till Skillingaryds bibliotek). Hon utökar verksamheten till att också omfatta barnböcker. 2020 lämnade hon över verksamheten till nya eldsjälar.

1989

Garage och förråd byggs på gården.

1994

Ladugården byggs ut, efter ritningar gjorda av sonen Carl-Johan.

1996

Carl-Johan startar företaget ”Bioenergi o Lantbruk i Gräshult” (Bio-lant) och startar handel med träpellets.

2001

Carl-Johan tar över gården och utökar verksamheten med lantbruk samt uppfödning av tjurar för köttproduktion.

2005

Carl-Johan utökar verksamheten i Bio-lant med timmertransporter. Carl-Johan får två barn Filippa (2000) och Lucas (2002).

2009

Ett kontor för affärsverksamheten byggs på gården.
Tofteryds och Hagshults friskola ”Tofthagaskolan” invigs (förskola, fritids och skola upp till 6:e klass). Vid starten var det 50 barn på skolan, idag (2018) är det 100 barn. Carl-Johan var en av initiativtagarna till skolan och satt i styrelsen under byggnationen.

2013

Lilli-Ann vinner SM i ostkaka.

2016

Hagshultskossorna startas – ett Kopensionat för pensionerade mjölkkor. Carl-Johan och Ulrica driver den nya verksamheten tillsammans. Ladugården har byggt ut och mellandelen har renoverats. Mangårdsbyggnaden (vårt boninghus) fyller 200 år.

2018

Hagshultsgruppen bildas och handeln med träpellets byter namn till Hagshults pellets. 2018 är också året när fiber kommer till byn (Carl-Johan satt i styrelsen under projekteringstiden).

2019

Verksamheten fortsätter att växa och den första egna produkten lanseras (förutom köttet) Krögarsmör.

2020

Verksamheten Klimatcertifieras enligt Svenskt Sigill. Köttlådor med försäljning direkt till kund tar fart samt även samarbeten med utvalda restauranger. Krögarsmör byter namn till Krögartalg. Hängmörat fett tas omhand och döps till Guldtalg

2021

Hagshultskossorna fyller 5 år och firar det med att öppna en gårdsbutik. Nya produkten, kryddan, Grönsmak tas fram (syrat och därefter torkad gräs och örter).

2022

Samarbete med Lantmännen maskin etableras och gården blir Partnergård.

2023

Vi börjar göra egen köttford. Benen som blir över kolas och blir ”Ko-kol”. Egen öl tas fram; Gårdsöl Pilsner och Gårdsöl IPA.

2024

Haghultskossorna arrangerar Smålands korvfestival – lördag 16 mars är det världspremiär.

”Lillys” granngården som lägger i direkt anslutning till gården, förvärvas. Renovering, röjning, rivning och byggnation startar.