Under namnet Hagshultsgruppen har vi samlat våra olika verksamheter:

  • Hagshultskossorna – Kopensionatet med klimatcertifierat premiumkött från pensionerade mjölkkossor.
  • Hagshults logistik – Sysselsätter drygt tio timmerbilar. Vi hämtar virket med tyngdpunkt i Jönköpings län och transporterar till sågverk och massabruk i hela södra Sverige. Stora kunder till oss är Södra och Skara Stift m fl.
  • Vi hjälper till med skötsel av biobränsleterminaler.
  • Vi handlar också med halm, foder och svenskproducerad värmepellets och stallpellets