Hagshult.se

Välkommna till Hagshults sockens hemsida.

Hagshult är en socken inom Vaggeryds kommun i Småland. 
Platsen är känd som en av de kallaste platserna i södra Sverige

Fakta.


Areal 68 kvkm
Invånarantal   333 (2006)

Socknen är till större del belägen mellan Lagan och Härån.
Två gårdar, Järnboda och Jönshult ligger öster om Härån.

I socknen finns ingen tätort.

Gårdar i socknen.


Socknen består av ett antal gårdar:
Björkefors, Boda, Fagerhult, Gräshult, Hagshult, Järnboda, Jönshult, Kushult, Målen, Mörkhult, Packebo, Rösberga, Starkeryd, Torp, Torrmyra och Väshult.

Här finns en lista omfattande de ursprungliga fastigheterna under respektive gård.

Här kan du se listan

Historia.


Några historiska årtal

1259 Sockennamnet dyker upp för första gången i skrift, stavas då Hagsiohylta Hagshults socken ingick i ;Ouml;stbo härad
1842 Landshövdingen konstaterar att predikosjukans härjningar i Hagshult har upphört.
1862Övergick det kyrkliga ansvaret till Hagshults församling och det borgeliga ansvaret till Hagshults landskommun.
1876 Hagshults missionsförsamling bildades
1879 Poststationen i Hagshult lades ner
~1900 Vägen Hagshults kyrka - Torrmyra anlades. Gav en direkt förbindelse med Nydala
1930-talet Dikningsföretaget Fagerhult - Gräshult(4 km långt dike)
1932 Hagshultskonferensen startade.
1934 Vägen Starkeryd - Åland byggdes (som nödhjälpsarbete).
1939 Nya skolbyggnaden i Hagshult byggdes.
1949 Föreläsningsföreningen bildades.
1950-talet Dikningsföretaget Packebo - Väshult (15 km kanaler)
1952 Inkorporerades landskommunen i Klevshults landskommun.
1972 Uppgick landskommunen i Vaggeryds kommun.
1992 Nytt missionshus invigdes
1998 Hagshults skola lades ner

Hagshults Kyrka

1100-1529 Långhuset byggdes någon gång under denna tid.
1751 Korpartiet byggdes
1780 Sakristian och klockstapeln byggdes
1880-1889 Vapenhuset byggdes

Sockenhistorik

(Några fakta eller sägner.)
 
Socknen var gränsland mellan Finnveden och Njudung. Under medeltiden fanns en bro över Härån vid Järnboda som kallades Märkesbron.
- Socknarna Hagshult, Tofteryd och Svenarum möts vid "Munkahatt".
- Socknarna Hagshult, Fryle och Nydala möts vid "Rävahall", en klippformation i Dala mosse. (Mossen är i övrigt bottenlös).
Vägen Hagshults kyrka - Torrmyra byggdes genom att man satte upp två gärdesgårdar med ett par meters mellanrum. Dessa fälldes sedan mot varandra och på denna bädd fyllde man sedan ut för vägen.
Det finns rester av en hällkista i Packebo.
I Kushult finns ett stort stenröse, Bengtsbo rör.
Domarringar finns i Väshult, Rösberga (vid Lagan), Starkeryd och Jönshult.
Mellan Brobygget och Hagshults by finns en gångväg över mossen, "Hagshulta Spänger". Bron består av parvis lagda stockar.
I gränsen mellan Hagshults och Fryeles socknar finns en säregen utbuktning av Hagshults socken, Videbuskemaden, en tidigare odlad mosse. Enligt sägnen bytte bönderna i Hemmershult denna mark mot utsäde under nödår (när?). Användes som åkermark tillhörande Bäckaskog till i början av 1950-talet.

Kontakt.


Vill du komma i kontakt med webmastser för frågor eller lämna kommentera sidan.

WebMasterBorttagen p.g.a. spam

Powered by w3.css