Vår kor har många uppgifter innan de slutligen blir ett gott och nyttigt kött. De föder kalvar, producerar mjölk, betar i våra ängar och hagar och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Samtidigt som de bygger muskler och fett som blir ett klimatcertifierat, nyttigt och smakrikt kött fullt av vitaminer, mineraler och Omega-3.

Självklart är också alla vår kor frigående, både när de är mjölkkor och när de är pensionärer.

Film och klippning: Lena Elf.

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.