Tillsammans med Lantmännen släpper vi i juni 2024 en rapport om vår fossilfria nötköttsproduktion. Beräkningarna visar att vi redan idag når klimatmålen för 2030.

Klimatberäkningarna på vår gård visar att även ett produktivt jordbruk kan bidra till en hållbar omställning av livsmedelsproduktionen. Vi måste våga prova ny teknik och använda mer hållbara insatsvaror för klimatets skull. Dessutom bidrar korna till viktiga ekosystemtjänster och gynnar den biologiska mångfalden.

Vi har en unik affärsmodell i Sverige med att ta hand om pensionerade mjölkkor, skapa gräsbeteskött och förlänga kornas livslängd. Genom fokus på produktivitet, resurseffektivitet och fossilfria insatsvaror minskar vårt klimatavtrycket från nötköttsproduktionen avsevärt.

– Rapporten visar att en fossilfri omställning av det svenska jordbruket är möjlig. Tekniken och kunskapen finns redan idag och svenska lantbrukare kan stärka sin ledande hållbarhetsposition. Men kostnaden för den enskilde lantbrukaren att göra dessa hållbara investeringar på sin egen gård är för stor för att utvecklingen ska ta fart. Här behöver näringslivet och politiken skapa bättre förutsättningar för att realisera potentialen brett inom lantbruket, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

👉Klicka på länken för att läsa hela rapporten:

Fossilfri nötköttsproduktion Hagshultskossorna 2024

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.