Tisdag den 19 januari föddes vår första kalv på Kopensionatet. Eftersom dagens namnsdag var Henrik så fick vår nya kompis heta det. Dessutom heter ägaren av Torsjö säteri (där alla våra kor är födda och uppväxta) Henrik.

Men till vardags går han under smeknamnet Henke.

Henke är ett första test av vårt nya koncept som just nu kallas Kopensionat 2.0.

Hållbarhet är grunden i allt vi gör på gården. I våra funderingar kring hur vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara outnyttjade resurser har vi hittat fler intressanta saker. Det finns mjölkkor som inte blir så lyckade. De ger helt enkelt för lite mjölk och blir därför för dyra att behålla som mjölkkor. De här korna skickas oftast till slakt. Det tycker vi är synd.

Vår idé är istället att låta dem blir dräktiga igen med en köttras-tjur och sedan flytta till oss på Kopensionatet. Här föder de sin kalv som de sedan går tillsammans med under hela våren och sommaren. TIll hösten när kalven är stor säljer vi den till en bonde som föder upp tjurar. Mamman stannar kvar hos oss och fortsätter äta gräs och bygga muskler och fett för att sedan bli ett fantastiskt kött. På så sätt får den ”dåliga” mjölkkon ett nytt liv som mamma och naturvårdare på Kopensionat 2.0.

Vi får alltså en mule till som vårdar den biologiska mångfalden, ytterligare en kalv och till slut ett magiskt gott, klimatcertifierat gräsbeteskött.

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.