Jag har pratat om vårt samarbete med restauranger på LRF:s event ”Mer svenskt kött på restaurang”. 120 intresserade deltagare lyssnade och ställde frågor. Verkligen inspirerande och kul.

Här nedan har jag att summerat varför jag tycker det är viktigt med mer svenskt kött, vilka utmaningar som finns, hur vi kan främja mer svenskt kött och lite vanliga frågor om svenskt kött.

Varför är det viktigt med svenskt kött på restaurang?

Hög kvalitet och spårbarhet

När du väljer svenskt kött till din restaurang kan du vara säker på att du serverar kött av högsta kvalitet. Svenska köttproducenter sätter ribban högt när det gäller kvalitet och håller sig till stränga djurskyddslagar. Dessutom finns det ett välutvecklat spårbarhetssystem som gör det möjligt att följa köttets resa från bondgården till tallriken. Genom att välja svenskt kött kan du garantera dina kunder en smakupplevelse utöver det vanliga.

Hållbarhet och miljöpåverkan

Ett annat skäl till att satsa på svenskt kött är dess långsiktiga hållbarhet. Svenska köttproducenter arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att använda resurserna på ett effektivt sätt, minska utsläppen av växthusgaser och bevara den biologiska mångfalden. Genom att servera svenskt kött visar du som restaurangägare att du bryr dig om vår framtid och gör ditt för att minska den negativa påverkan på miljön.

Stödja lokala producenter

Genom att välja svenskt kött stödjer du också våra fantastiska svenska producenter och det svenska jordbruket som helhet. Genom att handla kött från våra svenska bönder bidrar du till att upprätthålla den svenska landsbygden och skapa arbetstillfällen inom jordbrukssektorn. Det är ett win-win för alla! Vill du att det ska finnas svenska råvaror så måste du också stödja dem genom att välja svenskt till din restaurang.

Utmaningar med att servera svenskt kött på restaurang

Kostnad och tillgång

Visst finns det utmaningar när det gäller att välja svenskt kött till din restaurang. Ibland kan svenskt kött vara något dyrare än importerat kött, vilket kan påverka din restaurangs budget. Dessutom kan tillgången på svenskt kött vara lite mer ojämn, särskilt om du har hög efterfrågan och behöver stora volymer. Men genom planering och framförhållning kan det oftast lösas. Vår rekommendation är att etablera ett samabete med en eller flera gårdar och handla direkt med dem. Då kan du oftast kapa ett led i prissättningen och du får en bättre kontroll på leveransförmångan.

Utbildning och kunskap

En annan utmaning är att sprida kunskap och utbilda både din personal och dina kunder om fördelarna med svenskt kött. Många kanske inte är medvetna om de fantastiska egenskaperna hos svenskt kött och varför det är så viktigt att välja det. Genom att investera tid och resurser i utbildning kan du öka medvetenheten och engagera både personal och gäster i er resa mot att främja svenskt kött på restaurangen.

Många gårdar erbjuder utbildning och/eller studiebesök för att personalen ska kunna se och uppleva produktionen på riktigt. Hos oss välkomnar vi alltid studiebesök och håller utbildning i ”Hur kött blir till”.

Så kan restauranger främja svenskt kött

Samarbeta med lokala producenter

Ett av de bästa sätten att främja svenskt kött är att samarbeta med lokala producenter. Genom att bygga nära relationer med bönder och köttleverantörer kan du säkerställa din tillgång på svenskt kött och samtidigt stödja svenskt näringsliv. Det är ett sätt att skapa en stark och hållbar försörjningskedja och ge dina gäster det bästa av det svenska köttet.

Kommunicera kvalitet och ursprung

Var inte blyg när det gäller att kommunicera kvaliteten och ursprunget hos det svenska köttet du serverar. Framhäv stolt att du väljer svenskt kött och berätta för dina gäster varför det är så viktigt för dig. Genom att marknadsföra kvaliteten och ursprunget skapar du intresse och ökar medvetenheten hos dina gäster. De kommer att uppskatta din ärlighet och engagemang.

Erbjud specialmenyer med svenskt kött

Ett annat sätt att främja svenskt kött är att erbjuda specialmenyer som sätter fokus på det svenska köttet. Skapa spännande rätter som framhäver smaken och kvaliteten hos svenskt kött. Använd din kreativitet för att locka dina gäster och visa dem hur fantastiskt svenskt kött kan vara. Genom att erbjuda unika upplevelser kan du skapa en lojal kundkrets som uppskattar och efterfrågar svenskt kött.

Hur kan konsumenter bidra till ökat intresse för svenskt kött?

Be om svenskt kött på restauranger

Som konsument har du makten att påverka vilket kött som serveras på restauranger. När du besöker en restaurang, var inte rädd för att be om svenskt kött – och välj aktivt bort rätter där köttet kommer utomlands ifrån. Genom att visa ditt intresse och efterfråga svenskt kött kan du göra en skillnad och inspirera restauranger att inkludera det på sina menyer. Tillsammans kan vi skapa en efterfrågan på svenskt kött och främja en mer hållbar matkultur.

Sprid kunskap om fördelarna med svenskt kött

Dela med dig av din kunskap och sprid budskapet om fördelarna med svenskt kött till dina vänner, familj och kollegor. Genom att informera och engagera andra kan du öka intresset och medvetenheten om det svenska köttets fantastiska egenskaper. Var en ambassadör för svenskt kött och inspirera andra att göra medvetna val när det gäller sin mat.

Stödja lokala producenter genom att handla svenskt kött

Ett av de mest konkreta sätten att bidra till ökat intresse för svenskt kött är att själv handla det. Välj svenskt kött när du handlar i din lokala matbutik eller gårdsbutik. Genom att stödja lokala producenter skapar du en efterfrågan som hjälper till att bevara vårt svenska jordbruk och landsbygd. Ditt val som konsument spelar en viktig roll i att främja svenskt kött.

Om vi inte handlar svenskt nu så kommer det inte i en framtid att finnas någon mat producerad i Sverige. Vi har ju nyligen lärt oss viken av att ha en egen stabil produktion när det blir kris – handlar du inte svensk nu så kommer det inte att finnas något alls att handla i en framtida kris.

Svenskt kött – mer än bara ett matval

Att välja svenskt kött på restaurang är mer än bara ett matval. Det handlar om att främja kvalitet, hållbarhet och stödja våra fantastiska svenska producenter. Genom att samarbeta, kommunicera och erbjuda specialmenyer kan restauranger vara en drivkraft för förändring. Som konsumenter kan vi också göra skillnad genom att efterfråga svenskt kött och sprida kunskapen vidare. Tillsammans kan vi skapa en matkultur som värnar om både vår smakupplevelse och vår framtid.

Vanliga frågor om svenskt kött

  1. Varför är svenskt kött mer hållbart?

Svenskt kött är mer hållbart eftersom svenska köttproducenter arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. De använder resurserna effektivt, minskar utsläppen av växthusgaser och bevarar den biologiska mångfalden.

  1. Är svenskt kött dyrare än importerat kött?

I vissa fall kan svenskt kött vara något dyrare än importerat kött på grund av högre produktionskostnader. Men priset för svenskt kött speglar också dess höga kvalitet och hållbarhet.

  1. Hur kan jag som restauranggäst bidra till ökat intresse för svenskt kött?

Du kan be om svenskt kött när du äter ute och sprida kunskapen till dina vänner och familj. Du kan aktivt välja bort rätter som är gjorda av kött från andra länder. Genom att visa ditt intresse för svenskt kött kan du inspirera restauranger att inkludera det på sina menyer.

  1. Finns det några märkningar som visar att köttet är svenskt?

Ja, du kan leta efter märkningar som ”Svenskt kött” eller ”Från Sverige” på förpackningen för att vara säker på att köttet är svenskt. På restaurang finns det tyvärr inte någon obligatorisk ursprungsmärkning. Därför är det viktig att alltid fråga var köttet kommer från.

  1. Var kan jag köpa svenskt kött?

Du kan köpa svenskt kött i de flesta livsmedelsbutiker eller i specialbutiker som fokuserar på lokalproducerade råvaror, hittar du inte något svenskt kött – fråga efter det. Om du inte ställer frågan så vet inte butiken att du vill ha det. Du kan också besöka bondgårdar eller gårdsbutiker för att köpa direkt från producenten.

I vår gårdsbutik hittar du alltid vårt eget kött från våra pensionerade mjölkkor.

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.